-PICTURE THIS- DDW 2023

DUO-TOON Project

SOLO and Together in search of new interior forms: a combination of craft and digital design and production technology with other designers.

TELGANG dressoir kersenhout — © Evenlien Seegers

 

 

SOLO in motion. My ambition is to combine function and drama, solidity and playfulness.

As a self-producing furniture designer and visual artist, I create
furniture objects and specific place-specific interiors from our own studio and workshop.
From sketch design to final product: ‘free work’ and ‘commissioned work’.
Custom orders with a personally composed package of wishes is possible. The assignment-related projects are also recognizable by a further developed handwriting. I get inspiration from nature and history.
Important elements are perspective and plasticity.

I realize that I stand on the shoulders of many predecessors.
Czech Cubism has proved to be a great source of inspiration for me.
“If the design is oriented towards art, it automatically becomes useful”, is a quote from the Czech Cubist Pavel Janák from 1910. Cubism flourished in the 1910s with its multifaceted simultaneity of visibly several side surfaces. She opens the attack on central perspective orthogonality and creates movement and interaction. Dynamics arise between empty and filled space, structure moves and the viewer simultaneously experiences different points of view.

There is a permanent form research.

NOVÝ SKOK, interior object. In collaboration with Studio BL-Bastiaan Luijk

The NOVÝ SKOK, a small triangular side table, was created in collaboration based on a design by Frida van der Poel from 1994. Formerly called SKOK.

The powerful combination of digital production technology and traditional craftsmanship is innovative.
The recognizable triangular shape, standing on three legs, consists partly of renewed material in combination with various types of wood.

We present two new versions:
-with a new 3D-printed top surface in the spiral phyllotaxis pattern. Very strong and sustainably produced. In a mix of renewable raw materials such as PLA (Polylactic acid) and the wood material liguine.
-with a new 3D-printed kink-shaped third leg made of transparent colored recycled PET. The transparency of the new material created the possibility of lighting it.
This has now created a small piece of furniture as a side table and light object.

KULISI, folding screen together with Mariëtte Wolbert, textile designer.

KULISI is a room divider that can be placed independently.
This innovative screen satisfies both at home and in the working environment. It is designed in such a way that it can be placed independently anywhere. It works as a room divider. Visually and acoustically, it makes spaces comfortable, cozy and intimate. It creates peace.

Wool felt is used in a double layer in the KULISI room divider. Special laser production technique creates a structure in a semi-transparent pattern. A transparent coulisse effect is created.
Wool felt is acoustic, moisture-regulating and sound-absorbing.

The frame of the Kulisi folding screen can be made in different types of wood in combination with a variety of wool felt options.

As a self-producing furniture designer, I make sculpture-like functional furniture objects with a specific self-developed design language inspired by Czech Cubism (around 1910) that combines time and perspective, mobility and playfulness. In 1985 I started as an autodidact and in 1991 I continued my practice as a graduate of the HMC in Amsterdam. Since 1990 I have been involved as a founder and participant in the still flourishing Association for Applied Art Galerie Zône.

DUO-TOON Project

SOLO en Samen op zoek naar nieuwe interieure vormen: een combinatie van ambacht en digitale ontwerp- en productietechniek met andere ontwerpers.

TELGANG dressoir kersenhout — © Evenlien Seegers

 

 

Voor dit DUO-TOON project toon ik als zelfproducerend meubelontwerper orgineel en zelfstandig ontwikkelde meubelobjecten. En we presenteren in samenwerking gemaakte interieurobjecten. Het project toont de gevoelsmatig (intuïtief) berekende schoonheid vanuit materiele en technische mogelijkheden.

SOLO in beweging. Mijn ambitie is om functie en drama, soliditeit en speelsheid te combineren.

Als zelfproducerend meubelontwerper en beeldend kunstenaar creëer ik
vanuit de eigen studio en werkplaats meubelobjecten en specifieke plaatsgebonden interieurs.
Van schetsontwerp tot eindproduct: ‘vrij werk’ en ‘werk in opdracht’.
Opdrachtverlening op maat met een persoonlijk samengesteld wensenpakket is mogelijk. Ook de opdrachtgebonden projecten zijn herkenbaar door een doorontwikkeld handschrift. Inspiratie haal ik uit de natuur en historie.
Belangrijke elementen zijn perspectief en plasticiteit.

Ik realiseer me te staan op de schouders van vele voorgangers.
Het Tjechisch Kubisme is me een grote inspiratiebron gebleken.
“Als het ontwerp zich richt naar de kunst wordt zij vanzelf nuttig”, is een citaat van de Tjechische Kubist Pavel Janák uit 1910.
Het kubisme kende haar bloei in de jaren ’10 van de 20ste eeuw met zijn veelkantige gelijktijdigheid van zichtbaar verscheidene zijvlakken. Ze opent de aanval op centraal-perspectivische orthogonaliteit en creëert beweging en interactie. Er ontstaat dynamiek tussen lege en gevulde ruimte, structuur komt in beweging en de kijker ervaart gelijktijdig verschillende gezichtspunten.

Permanent is er een voortgaand vormonderzoek.

NOVÝ SKOK, interieurobject. In samenwerking met BastiaanLuijk van Studio BL

De NOVÝ SKOK, een kleine driehoekige bijzettafel, is in samenwerking ontstaan op basis van een ontwerp van Frida van der Poel uit 1994. Voorheen genaamd SKOK.

Innovatief is de krachtige combinatie van digitale productietechniek en ambachtelijk vakmanschap.
De herkenbare driehoekige vorm, staand op drie poten, bestaat deels uit vernieuwd materiaal in combinatie met diverse houtsoorten.

We presenteren een tweetal vernieuwde uitvoeringen:
-met een nieuw 3D-geprint bovenvlak in het spiraal fyllotaxis patroon. Zeer sterk en duurzaam geproduceerd. In een mix van hernieuwbare grondstoffen zoals PLA (Polymelkzuur) en de houtstof liguine.
-met een nieuw 3D-geprinte knikvormige derde poot van transparant gekleurd gerecycled PET. Door de transparantie van het nieuwe materiaal ontstond de mogelijkheid om er verlichting in aan te brengen.
Daarmee is nu een kleinmeubel ontstaan als bijzettafel èn lichtobject.

KULISI, kamerscherm samen met Mariëtte Wolbert, textiel-ontwerpster.

KULISI is een zelfstandig te plaatsen kamerscherm.
Dit innovatieve scherm voldoet zowel huiselijk als in de werksfeer. Het is zodanig ontworpen dat het overal zelfstandig te plaatsen is. Het werkt als ruimteverdeler. Visueel en akoestisch maakt het ruimtes comfortabel, behaaglijk en intiem. Het creëert rust.

In het KULISI kamerscherm wordt wolvilt dubbellaags toegepast. Speciale laserproductietechniek creëert een structuur in een half-doorzichtig patroon. Er onstaat een transparante coulissewerking.
Wolvilt is akoestisch, vochtregulerend en geluiddempend.

Het frame van het Kulisi kamerscherm is in verschillende houtsoorten te maken in combinatie met een diversiteit aan wolvilt mogelijkheden.

Als zelfproducerend meubelontwerpster maak ik sculptuurachtige functionele meubelobjecten met een specifieke zelfontwikkelde vormentaal geïnspireerd op het Tjechisch Kubisme (rond 1910) welke tijd en perspectief, bewegelijkheid en speelsheid combineert. In 1985 startte ik als autodidact en in 1991 vervolgde ik mijn praktijk als gediplomeerde van het HMC te Amsterdam. Sinds 1990 ben ik als oprichter en deelnemer betrokken bij de nog immer florerende Vereniging voor Toegepaste kunst Galerie Zône..